Вхiд до iнтернет-банкiнгу
AP Online AP Bank для приватних осiб
Вхід Детальніше
Download from Google Play store Download from Apple App Store
AP Business Online AP Business Online для бiзнесу
Вхід Детальніше

← Картка МРІЯ

 

Вам завжди вистачає грошей з кредитним лімітом від Агропросперіс Банку. Не потрібно чекати – купуйте необхідні речі зараз, а повертайте потім. Зручний кредитний ліміт для Ваших вигідних покупок!

 

Кредитний ліміт до картки Мрія від Агропросперіс Банку

 

Переваги кредитного ліміту

 

 • До 62 днів пільговий період

 • Постійно відновлювальний ліміт

 • Без комісії за відкриття та обслуговування рахунку

 • Без комісії за встановлення ліміту

 • Без комісії за безготівкові платежі в торговельній мережі та Інтернеті

 • Без додаткових документів, тільки паспорт та код платника податків


 

 

Умови кредитного ліміту

 

Валюта гривня
Термін 12 місяців з можливістю пролонгації
Сума кредитного ліміту

від 0 грн до 300 тис. грн

до 500 тис. грн для клієнтів, які обслуговуються в рамках пакету послуг Prosperity

Пільговий період до 62 днів

Процентна ставка в пільговий період

0,0001% річних

Процентна ставка після пільгового періоду

30% річних (2,5% на місяць)

Встановлення кредитного ліміту

без комісії

Оплата в точках продажу та Інтернеті кредитними коштами

без комісії

Попередження при користуванні кредитним лімітом

Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
- приймаючи умови публічної пропозиції щодо правил та умов надання банківських послуг (далі – Договір) для Клієнтів - фізичних осіб та умовах передбачених договором банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, Клієнт зобов'язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно тарифів Банку;

- при отриманні кредиту у позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку, згідно з умовами Договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов Договору до позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції, згідно з умовами Договору;

- у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань згідно умов Договору Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- строк дії кредитного ліміту (кредиту) – 12 місяців. При цьому строк користування кредитом продовжується на кожні наступні 12 місяців, якщо щонайменше як за 15 календарних днів до дати закінчення строку кредитування Банк не повідомить Клієнта про припинення кредитування;

- Клієнт має право відмовитись від укладеного Договору без пояснення причин протягом 14 календарних днів з дня укладення угоди, про що Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- Клієнт має право в будь – який час повністю або частково достроково повернути Кредит у тому числі шляхом збільшення суми Обов’язкового мінімального платежу, та сплатити проценти за користування Кредитом за період фактичного користування Кредитом;

- інформація про Позичальника може надаватися до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру;

- у разі порушення умов Договору та у випадках, визначених умовами Договору Банк має право призупинити (тимчасово) всі або окремі операції по та/або здійснити блокування картки, відмовити в обслуговуванні Клієнту;

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.
Клієнти Банку мають право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Часті запитання

Як відкрити кредитний ліміт?

Ви можете оформити кредитний ліміт, якщо маєте в Агропросперіс Банку:

 • середньостроковий депозит без права дострокового розірвання
 • регулярно розраховуєтеся карткою Мрія та/або маєте мінімальний залишок на поточних рахунках
 • картку співробітника в рамках зарплатного проекту.

Для відкриття кредитного ліміту залиште Заявку, і ми Вам зателефонуємо, або зверніться до відділення банку, в якому Ви обслуговуєтеся. Ліміт можна встановити на будь-яку картку Агропросперіс Банку, випущену після 01.12.2021 року. 

Маєте депозит, але не маєте картки Мрія? Оформіть картку Мрія та відчуйте, які переваги дає кредитна картка з відсотками на залишок. З нею Ви одночасно маєте доступні кредитні кошти з пільговим періодом до 62 днів і отримуєте до 8% на щоденні залишки власних коштів на рахунку. Подвійна зручність, подвійна вигода!

Порядок роботи із простроченою заборгованістю

Умови для початку діяльності із врегулювання простроченої заборгованості та/або відступлення права вимоги

Роботу із врегулювання простроченої заборгованості АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» (далі – кредитодавець або Банк) може почати з першого дня прострочення позичальником сплати чергового платежу за кредитом. Для цього Банк може використовувати наступні канали комунікації:

 • СМС-повідомлення, електронні та паперові листи;
 • засоби телефонного зв’язку;
 • особисті зустрічі з клієнтом.

Врегулювання заборгованості може здійснюватися шляхом:

 • досудового врегулювання заборгованості (в т.ч. шляхом добровільного погашення заборгованості та/або реалізації майна позичальником);
 • примусового стягнення заборгованості через інструменти позасудового та судового врегулювання (у випадку відмови позичальника від співпраці та/або відсутності коштів для погашення боргу). Дані інструменти включають врегулювання заборгованості у судовому порядку, під час виконавчого провадження, у процедурі банкрутства, інші не заборонені законодавством України примусові заходи врегулювання, набуття у власність Банку заставленого та іншого майна позичальника, майнового поручителя в рахунок погашення заборгованості позичальника, а також продаж боргу/відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору.

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору може застосовуватися Банком у таких випадках:

 • прострочення погашення боргу за договором про споживчий кредит складає понад 30 днів;
 • порушення позичальником умов договору про споживчий кредит, які боржник відмовляється усувати зі свого боку;
 • подання Банку неправдивої чи неповної інформації до чи після отримання кредиту;
 • в інших випадках, які не суперечать законодавству України та надають Банку право відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагати повного дострокового погашення кредиту.

 

Порядок відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю

Наразі Банк не здійснює передачу своїх прав кредитора іншій особі.

 

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості

Порядок та черговість погашення заборгованості здійснюється відповідно до умов кредитного договору. Погасити заборгованість можна одним з наступних способів:

 • за допомогою інтернетбанкінгу та/або мобільного додатку Банку;
 • у Відділенні Банку;
 • переказ за реквізитами, які вказані в кредитному договорі.

 

Порядок взаємодії банку із споживачами та іншими особами при врегулюванні простроченої заборгованості

Вас можуть зацікавити

Ми використовуємо файли cookies для роботи сайту та оптимізації послуг. Користуючись сайтом, Ви погоджуєтеся на використання файлів cookies.