Агропросперис Банк Головний офіс Agroprosperis Bank
27-Т (літ. А), вулиця Дегтярівська 04119 Київ, Україна
Телефон:+38 044 392 93 91
×
Вхiд до iнтернет-банкiнгу
AP Online AP Bank Iнтернет-банкiнг для приватних осiб
Вхід Детальніше
Download from Google Play store Download from Apple App Store
AP Business Online AP Business Online Iнтернет-банкiнг для бiзнесу
Вхід Детальніше

Тарифи на користування індивідуальними депозитними сейфами

для приватних клієнтів та суб'єктів господарювання

 

Розміри, см

висота х ширина х довжина

Тариф за добу, у т.ч. ПДВ

до 30 діб

від 31 до 90 діб

від 91 до 180 діб

від 181 до 365 діб

від 366 діб

7 х 28 х 40

14 грн 13 грн 12 грн  11 грн 10 грн

9,5 х 28 х 40

16 грн 15 грн 14 грн 13 грн 12 грн

14 х 28 х 40

18 грн 17 грн 16 грн 15 грн 14 грн

19 х 28 х 40

20 грн 19 грн 18 грн 17 грн 16 грн

24 х 28 х 40

22 грн 21 грн 20 грн 19 грн 18 грн

 

Застава за ключ – 1500,00 грн.

 

Типовий договір

 

Попередження:

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- уклавши з банком договір про надання в тимчасове користування індивідуального сейфу для зберігання цінностей, клієнт зобов'язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно тарифів Банку;

- банк зобов’язується здійснити розкриття сейфу, зробити опис цінностей та передати їх на зберігання в сховище, у випадку неявки клієнта в банк для повного звільнення індивідуального сейфу протягом 60 днів після дати закінчення договору;

- у разі нез’явлення клієнта для отримання цінностей до закінчення строку дії договору, клієнт сплачує на користь Банка вартість послуги з надання у користування індивідуального сейфу та пеню в розмірі 1 (Один) відсоток вартості послуг, за кожен день нез’явлення;

- у разі неповернення клієнтом в строк, визначений договором, ключа від сейфу, заставна вартість ключа не повертається;

- витрати, пов’язані з розкриттям сейфа, заміною замка і ключів, пошкодженням клієнтом сейфу відшкодовуються за рахунок суми забезпечення, а у випадку, якщо суми забезпечення недостатньо для покриття витрат банк має право компенсувати витрати за рахунок клієнта.


Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

 

Recall