Вхiд до iнтернет-банкiнгу
AP Online AP Bank для приватних осiб
Вхід Детальніше
Download from Google Play store Download from Apple App Store
AP Business Online AP Business Online для бiзнесу
Вхід Детальніше
Картка для розрахунків
Картка для розрахунків

в рамках укладених з юридичними особами договорів про здійснення виплат заробітної плати або інших платежів на користь фізичних осіб

Тарифи на послуги по картці

Обслуговування картки безкоштовно
Видача готівки в усіх банкоматах на території України безкоштовно
Безготівкові розрахунки безкоштовно
Кредитний  ліміт

від 0 грн до 300 тис. грн

терміном 12 міс. з можливістю пролонгації

для вкладників та клієнтів в рамках зарплатних проектів

 

Відкрити кредитний ліміт

Попередження при користуванні банківською карткою

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
- приймаючи умови публічної пропозиції щодо правил та умов надання банківських послуг для клієнтів - фізичних осіб та умовах передбачених договором банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, клієнт зобов'язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно тарифів Банку;
- у разі порушення умов договору та у випадках, визначених умовами договору банк має право призупинити (тимчасово) всі або окремі операції по та/або здійснити блокування картки, відмовити в обслуговуванні клієнту;
- відповідно до норм чинного законодавства України доходи отримані клієнтом відповідно до умов Договору банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, підлягають оподаткуванню.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має право відмовитися від договору про надання фінансових послуг, якщо таке право передбачене умовами договору, але до початку надання будь-якої послуги за таким договором та до початку надання послуги за будь-яким іншим договором, який пов'язаний із виконанням зобов’язань за договором про надання фінансових послуг, від якого Клієнт має намір відмовитися. Клієнт може реалізувати своє право на відмову від договору про надання фінансових послуг шляхом подання до Банку заяви про розірвання договору про надання фінансових послуг.

Клієнти банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Попередження при користуванні кредитним лімітом

Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
- приймаючи умови публічної пропозиції щодо правил та умов надання банківських послуг (далі – Договір) для Клієнтів - фізичних осіб та умовах передбачених договором банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, Клієнт зобов'язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно тарифів Банку;

- при отриманні кредиту у позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку, згідно з умовами Договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов Договору до позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції, згідно з умовами Договору;

- у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань згідно умов Договору Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- строк дії кредитного ліміту (кредиту) – 12 місяців. При цьому строк користування кредитом продовжується на кожні наступні 12 місяців, якщо щонайменше як за 15 календарних днів до дати закінчення строку кредитування Банк не повідомить Клієнта про припинення кредитування;

- Клієнт має право відмовитись від укладеного Договору без пояснення причин протягом 14 календарних днів з дня укладення угоди, про що Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- Клієнт має право в будь – який час повністю або частково достроково повернути Кредит у тому числі шляхом збільшення суми Обов’язкового мінімального платежу, та сплатити проценти за користування Кредитом за період фактичного користування Кредитом;

- інформація про Позичальника може надаватися до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру;

- у разі порушення умов Договору та у випадках, визначених умовами Договору Банк має право призупинити (тимчасово) всі або окремі операції по та/або здійснити блокування картки, відмовити в обслуговуванні Клієнту;

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.
Клієнти Банку мають право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Користуйтеся карткою зручно з онлайн-банкінгом AP Bank
Платіть та переказуйте
Платіть та переказуйте

Сплачуйте рахунки та комунальні послуги, переказуйте на картки та за реквізитами.

Управляйте безпекою
Управляйте безпекою

Встановлюйте ліміти за картками, блокуйте або активуйте заблоковані картки.

Контролюйте витрати
Контролюйте витрати

Формуйте виписки та квитанції за операціями, аналізуйте статті витрат.

Розміщуйте депозити
Розміщуйте депозити

Онлайн за вигідними ставками, поповнюйте їх та змінюйте умови пролонгації.

Download from Google Play store Download from Apple App Store
Часті запитання

Рекомендації щодо безпеки онлайн-платежів та карткових розрахунків

Рекомендації щодо уникнення випадків підвищеного ризику збитків для користувача банківської платіжної картки

Рекомендації щодо виявлення фішингових вебсайтів

Рекомендації щодо безпечного використання системи дистанційного обслуговування AP Bank

 

Звертаємо Вашу увагу на необхідності негайного інформування Банку:

  • про втрату банківської платіжної картки

У випадку втрати або вилучення картки при проведенні операції, а також у випадку, якщо ПІН-код картки став відомий іншій особі, Клієнт зобов'язаний, по можливості в найкоротший термін, інформувати про це Банк і заблокувати дію картки по цілодобовим телефонам:

0-800-505-555 (безкоштовно на території України)  та 044-290-93-10 (Центр обслуговування клієнтів). Усне повідомлення повинно бути підтверджене письмовою заявою на адресу Банку.

  • про несанкціонований доступ або зміну інформації клієнта в системах дистанційного обслуговування

У разі несанкціонованого доступу до вашого облікового запису в СДБО AP Bank, або при виникненні ймовірності такого несанкціонованого доступу, або якщо ви помітили зміну інформації в СДБО AP Bank (особистих даних, інформації щодо оформлених у банку послуг/ продуктів, рахунків та залишків коштів, здійснених операцій тощо), у разі втрати фінансового номеру телефону (SIM-карти) або мобільного телефону з фінансовим номером  зверніться до технічної підтримки користувачів Банку за номером телефону 0 800 300 170 (безкоштовно по Україні) або +38 (044) 392 93 73

  • про виявлені фішингові вебсайти або отримані відомості подібного змісту

Якщо Ви отримали електронний лист (у тому числі з будь-якої адреси Банку) з проханням повідомити або підтвердити Ваш логін або пароль – не відповідайте на запит. Пам’ятайте, Банк ніколи не запитує такі дані користувача щодо логіну та паролю. Зателефонуйте до служби технічної підтримки користувачів Банку за номером телефону 0 800 300 170 (безкоштовно по Україні) або +38 (044) 392 93 73 та повідомте про інцидент.

Завжди здійснюйте візуальну перевірку доменного імені сайту для впевненості, що це офіційна, а не фішингова сторінка зловмисників користуючись рекомендаціями щодо виявлення фішингових вебсайтів.

На даний час АТ «АГРОПРОСПЕРІС БАНК» має наступні офіційні вебсайти:

https://ap-bank.com/  - офіційний вебсайт Банку;

https://online.ap-bank.com/ - офіційний сайт Банку для доступу до системи дистанційного банківського обслуговування AP Bank.

 

У разі виявлення фішингового сайту зателефонуйте до служби технічної підтримки користувачів Банку за номером телефону 0 800 300 170 (безкоштовно по Україні) або +38 (044) 392 93 73 та повідомте про це.

Ми використовуємо файли cookies для роботи сайту та оптимізації послуг. Користуючись сайтом, Ви погоджуєтеся на використання файлів cookies.