Агропросперис Банк Головний офіс Agroprosperis Bank
27-Т (літ. А), вулиця Дегтярівська 04119 Київ, Україна
Телефон:+38 044 392 93 91
×
Вхiд до iнтернет-банкiнгу
AP Online AP Bank Iнтернет-банкiнг для приватних осiб
Вхід Детальніше
Download from Google Play store Download from Apple App Store
AP Business Online AP Business Online Iнтернет-банкiнг для бiзнесу
Вхід Детальніше

Корпоративне управління

У зв'язку із передбаченими ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" особливостями проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банком не здійснюються.

Проспект емісії акцій не оприлюднюється на сайті Банку відповідно до п.7 ст.30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у зв'язку з тим, що Банк здійснив додаткову емісію акцій шляхом приватного розміщення.

Звіти управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття та інші документи не оприлюднюється на сайті Банку, у зв'язку з тим, що Банк не здійснював емісію іпотечних облігацій.

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії Банком не здійснюються, оскільки акціонерне товариство складається з одного акціонера.

Кредитний реєстр

У відповідності до ст. 67-1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-III Банк подає до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ним щодо позичальника кредитні операції, зазначені у ч.1 ст.49 Закону, якщо сума заборгованості за основною сумою та відсотками за такими операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат.

Платіжні системи

Агропросперіс Банк є учасником міжнародної платіжної системи VISA.

Повне найменування платіжної організації: Visa International Service Association.

Країна: Сполучені Штати Америки.

Поштова адреса представництва VISA в Україні: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19/21.

Recall