×
Вхiд до iнтернет-банкiнгу
AP Online AP Bank для приватних осiб
Вхід Детальніше
Download from Google Play store Download from Apple App Store
AP Business Online AP Business Online для бiзнесу
Вхід Детальніше
Картка співробітника
Картка співробітника
Тарифи на послуги по картці
Обслуговування картки безкоштовно
Видача готівки в усіх банкоматах на території України безкоштовно
Безготівкові розрахунки безкоштовно
Можливість встановлення кредитного ліміту до 300 тис. грн

 

Тарифи Картка співробітника

Тарифи Картка співробітника з 09.08.2022*

Тарифи на переказ благодійної допомоги за депозитом "Вклад у Перемогу"

Тарифи "Кредитний ліміт"

Істотні характеристики "Кредитний ліміт"

Кредитний калькулятор

* Вступає в дію з 09.08.2022 року у разі надання послуг за картковими рахунками, відкритими з 09.08.2022. За картковими рахунками, відкритими до 08.08.2022 року включно, розділ тарифного плану «Операції з купівлі/продажу безготівкової іноземної валюти за заявою на купівлю/продаж валюти, оформленою клієнтом» набуває чинності з 09.09.2022 року.

Користуйтеся карткою зручно з онлайн-банкінгом AP Bank
Платіть та переказуйте
Платіть та переказуйте

Сплачуйте рахунки та комунальні послуги, переказуйте на картки та за реквізитами.

Управляйте безпекою
Управляйте безпекою

Встановлюйте ліміти за картками, блокуйте або активуйте заблоковані картки.

Контролюйте витрати
Контролюйте витрати

Формуйте виписки та квитанції за операціями, аналізуйте статті витрат.

Розміщуйте депозити
Розміщуйте депозити

Онлайн за вигідними ставками, поповнюйте їх та змінюйте умови пролонгації.

Download from Google Play store Download from Apple App Store
Часті запитання

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
- приймаючи умови публічної пропозиції щодо правил та умов надання банківських послуг для клієнтів - фізичних осіб та умовах передбачених договором банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, клієнт зобов'язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно тарифів Банку;
- у разі порушення умов договору та у випадках, визначених умовами договору банк має право призупинити (тимчасово) всі або окремі операції по та/або здійснити блокування картки, відмовити в обслуговуванні клієнту;
- відповідно до норм чинного законодавства України доходи отримані клієнтом відповідно до умов Договору банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, підлягають оподаткуванню.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:
- приймаючи умови публічної пропозиції щодо правил та умов надання банківських послуг (далі – Договір) для Клієнтів - фізичних осіб та умовах передбачених договором банківського рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів, Клієнт зобов'язується здійснювати оплату відповідних банківських послуг згідно тарифів Банку;

- при отриманні кредиту у позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку, згідно з умовами Договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов Договору до позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції, згідно з умовами Договору;

- у разі неналежного виконання позичальником своїх зобов'язань згідно умов Договору Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- строк дії кредитного ліміту (кредиту) – 12 місяців. При цьому строк користування кредитом продовжується на кожні наступні 12 місяців, якщо щонайменше як за 15 календарних днів до дати закінчення строку кредитування Банк не повідомить Клієнта про припинення кредитування;

- Клієнт має право відмовитись від укладеного Договору без пояснення причин протягом 14 календарних днів з дня укладення угоди, про що Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі. Якщо Клієнт подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від Договору Клієнт зобов‘язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Договором;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити Договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- Клієнт має право в будь – який час повністю або частково достроково повернути Кредит у тому числі шляхом збільшення суми Обов’язкового мінімального платежу, та сплатити проценти за користування Кредитом за період фактичного користування Кредитом;

- інформація про Позичальника може надаватися до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру;

- у разі порушення умов Договору та у випадках, визначених умовами Договору Банк має право призупинити (тимчасово) всі або окремі операції по та/або здійснити блокування картки, відмовити в обслуговуванні Клієнту;

Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено Договором або законом.
Клієнти Банку мають право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Ми використовуємо файли cookies для роботи сайту та оптимізації послуг. Користуючись сайтом, Ви погоджуєтеся на використання файлів cookies.

Recall