Інформація для оприлюднення

Реєстраційні документи

Рішення акціонера

Структура власності

Регулярна інформація

Особлива інформація

 • Особлива інформація за 2018 рік

  Особлива інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів від 27.12.2018

  Особлива інформація про зміну типу акціонерного товариства від 17.12.2018

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 03.05.2018

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 20.04.2018

 • Особлива інформація за 2017 рік

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 22.12.2017

  Особлива інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу від 13.10.2017

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 21.09.2017

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента від 25.04.2017

  Особлива інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів від 23.03.2017 р.

  Особлива інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу  від 28.02.2017

  Особлива інформація про надання згоди на вчинення значних правочинів від 31.01.2017 р.

 • Особлива інформація за 2016 рік

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 15.07.2016 р.

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 04.07.2016 р.

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 30.06.2016 р.

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 19.04.2016 р.

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 22.02.2016 р.

 • Особлива інформація за 2015 рік

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 15.10.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 13.10.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 23.09.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 31.07.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій від 17.07.2015 р.

   

  Особлива інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму,

  що перевищує 25 відсотків статутного капіталу   від 17.07.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 17.07.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 01.07.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 01.04.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 27.03.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 20.03.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 19.03.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів від 10.03.2015 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 05.03.2015 р.

 • Особлива інформація за 2014 рік

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів від 15.01.2014 р.

   

  Особлива інформація про рішення вищого органу емітенту про зменшення статутного капіталу від 23.01.2014 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 31.07.2014 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітентів  від 15.09.2014 р.

 • Особлива інформація за 2013 рік

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 03.01.2013 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 19.02.2013 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 27.03.2013 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 03.04.2013 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 18.09.2013 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 20.09.2013 р.

   

  Особлива інформація (призначення Спостережної ради та Ревізійної комісії) від 23.09.2013 р.

   

  Особлива інформація (призначення члена Правління) від 23.09.2013 р.

   

  Особлива інформація (зміна власника акцій) від 23.09.2013 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 23.10.2013 р.

   

  Особлива інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій  від 10.12.2013 р.

   

  Особлива інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій від 16.12.2013 р.

 • Особлива інформація за 2012 рік

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 04.07.2012 р.

 • Особлива інформація за 2011 рік

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 07.04.2011 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 14.09.2011 р.

   

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 21.09.2011 р.

 • Особлива інформація за 2010 рік

  Особлива інформація про зміну складу посадових осіб від 20.09.2010 р.

   

Внутрішні документи

Корпоративне управління

У зв'язку із передбаченими ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" особливостями проведення загальних зборів товариством, що складається з однієї особи, повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Банком не здійснюються.

Проспект емісії акцій не оприлюднюється на сайті Банку відповідно до п.7 ст.30 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" у зв'язку з тим, що Банк здійснив додаткову емісію акцій шляхом приватного розміщення.

Звіти управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття та інші документи не оприлюднюється на сайті Банку, у зв'язку з тим, що Банк не здійснював емісію іпотечних облігацій.

Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії Банком не здійснюються, оскільки акціонерне товариство складається з одного акціонера.

Кредитний реєстр

У відповідності до ст. 67-1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000р. № 2121-III Банк подає до Кредитного реєстру інформацію про здійснені ним щодо позичальника кредитні операції, зазначені у ч.1 ст.49 Закону, якщо сума заборгованості за основною сумою та відсотками за такими операціями дорівнює або перевищує 100 розмірів мінімальних заробітних плат.

Платіжні системи

Агропросперіс Банк є учасником міжнародної платіжної системи VISA.

 

Повне найменування платіжної організації: Visa International Service Association.

Країна: Сполучені Штати Америки.

Поштова адреса представництва VISA в Україні: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19/21.

Курси валют на

 

купівля

продаж

USD

EUR

Індекси процентних ставок

на березень 2020

UIRD 12 міс, UAH - 12,43

LIBOR 12 міс, USD - 1,15388

 © 2019 АТ «АП БАНК».  Всі права захищені.

Умови використання