Агропросперис Банк Головний офіс
27-Т (літ. А), вулиця Дегтярівська 04119 Київ, Україна
Телефон:+38 044 392 93 91
×
Вхiд до iнтернет-банкiнгу
AP Online AP Bank
Вхід Iнтернет-банкiнг для приватних осiб
AP Business Online AP Business Online
Вхід Iнтернет-банкiнг для бiзнесу

← Усі депозитні програми
 

Відсоткові ставки, % річних

 

Валюта 1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 12 міс. 18 міс. 24 міс. Мінімальна сума вкладу/ поповнення
UAH - 6 7 8 8 8,5 9 15 000
USD - 0,25 0,5 1 1 1,25 1,25 500

 

Умови вкладу

Виплата відсотків - в кінці строку

Поповнення - так

Часткове зняття - ні

Дострокове розірвання - так

Штрафна процентна ставка при достроковому знятті: для UAH - 1,5%, для USD - 0,1%. 

 

Істотні характеристики депозиту ”Гнучкий”

Правила та умови надання банківських послуг

 

 

Попередження:

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • Вклад передбачає можливості поповнення додатковими внесками протягом терміну дії депозиту в розмірі, передбаченому умовами договору.
  • Вклад не передбачає можливості часткового зняття коштів протягом терміну його дії.
  • Вклад передбачає можливості дострокового розірвання договору з ініціативи Вкладника та повернення Вкладникові вкладу та нарахованих процентів за Вкладом на письмову вимогу Вкладника, яка надається до Банку до дати розірвання договору та у разі, якщо з моменту розміщення Вкладу пройшло не менше ніж 2 (два місяці). Нарахування та виплата процентів у разі дострокового повернення вкладу здійснюється у день повернення вкладу за весь період находження коштів на рахунку по штрафній ставці 1,5% для Гривні та 0,1% для Доларів США.
  • Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • Вклад передбачає можливість автоматичного продовження строку зберігання коштів.
  • Банк має право продовжувати строк дії вкладу на той самий строк, на який він був розміщений, на умовах, які діють в Банку для банківського вкладу фізичної особи тієї ж строковості в такій же валюті на дату продовження строку дії вкладу у випадку не надання Вкладником письмової заяви про відміну пролонгації вкладу. Продовження строку можливо лише 11 разів. Розмір процентної ставки за вкладом, який продовжено, дорівнюватиме розміру процентної ставки, встановленої Банком для банківського вкладу фізичної особи тієї ж строковості в такій же валюті на дату продовження строку дії вкладу. У разі скасування пролонгації, сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на рахунок вказаний в договорі банківського вкладу в передбачений договором строк. 
  • Повернення вкладу здійснюється у день завершення строку дії вкладу (або у перший робочий день, якщо день завершення строку дії вкладу є неробочим днем) згідно з умовами договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Recall