Агропросперис Банк Головний офіс
27-Т (літ. А), вулиця Дегтярівська 04119 Київ, Україна
Телефон:+38 044 392 93 91
×
Вхiд до iнтернет-банкiнгу
AP Online AP Bank
Вхід Iнтернет-банкiнг для приватних осiб
AP Business Online AP Business Online
Вхід Iнтернет-банкiнг для бiзнесу

← Усі депозитні програми
 

Відсоткові ставки, % річних 

 

Валюта 1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 12 міс. 18 міс. 24 міс. Мінімальна сума вкладу/ поповнення
UAH - 7,5 8,5 9,5 9,5 10 10,5 15 000
USD - 1 3 2,25 2,25 3 2,5 500
EUR - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 500

 

Програма лояльності

для вкладів у гривні:

+0,25% при вкладі від 100 000 грн або при пред'явленні пенсійного посвідчення або +0,5% при пролонгації вкладу

для вкладів в доларах США:

+0,25% при вкладі від 5 000 дол. США, або при пред'явленні пенсійного посвідчення, або при пролонгації вкладу

 

Умови вкладу

Виплата відсотків - в кінці строку

Поповнення - ні

Часткове зняття - ні

Дострокове розірвання - ні

 

Істотні характеристики депозиту ”Класичний+”

Правила та умови надання банківських послуг

 

Попередження:

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • Вклад не передбачає можливості поповнення додатковими внесками протягом терміну дії депозиту.
  • Вклад не передбачає можливості часткового зняття коштів протягом терміну його дії.
  • Вклад не передбачає можливості дострокового розірвання.
  • Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • Вклад передбачає можливість автоматичного продовження строку зберігання коштів.
  • Банк має право продовжувати строк дії вкладу на той самий строк, на який він був розміщений, на умовах, які діють в Банку для банківського вкладу фізичної особи тієї ж строковості в такій же валюті на дату продовження строку дії вкладу у випадку не надання Вкладником письмової заяви про відміну пролонгації вкладу. Продовження строку можливо лише 11 разів. Розмір процентної ставки за вкладом, який продовжено, дорівнюватиме розміру процентної ставки, встановленої Банком для банківського вкладу фізичної особи тієї ж строковості в такій же валюті на дату продовження строку дії вкладу. У разі скасування пролонгації, сума вкладу з нарахованими відсотками буде виплачена на рахунок вказаний в договорі банківського вкладу в передбачений договором строк.
  • Повернення вкладу здійснюється у день завершення строку дії вкладу (або у перший робочий день, якщо день завершення строку дії вкладу є неробочим днем) згідно з умовами договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Recall