Агропросперис Банк Головний офіс
27-Т (літ. А), вулиця Дегтярівська 04119 Київ, Україна
Телефон:+38 044 392 93 91
×
Вхiд до iнтернет-банкiнгу
AP Online AP Bank
Вхід Iнтернет-банкiнг для приватних осiб
AP Business Online AP Business Online
Вхід Iнтернет-банкiнг для бiзнесу

← Усі депозитні програми
 

Відсоткові ставки, % річних

 

Валюта 1 міс. 3 міс. 6 міс. 9 міс. 12 міс. 18 міс. 24 міс. Мінімальна сума вкладу/ поповнення
UAH - 6,5 7,5 8,5 8,5 9 9,5 5 000
USD - 0,75 1 1,5 1,5 1,75 1,75 500

 

Умови вкладу

Виплата відсотків - щомісячна капіталізація

Поповнення - так

Часткове зняття - ні

Дострокове розірвання - ні

 

Істотні характеристики депозиту ”Капітал”

Правила та умови надання банківських послуг

 

 

Попередження:

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • Вклад передбачає можливості поповнення додатковими внесками протягом терміну дії депозиту. Щомісячна сума поповнень не може перевищувати двократного розміру початкової суми вкладу та сума одного поповнення не може бути меншою, ніж мінімальна сума вкладу встановлена Банком для цього депозиту. Перебіг місяця починається з дати оформлення договору.
  • Вклад не передбачає можливості часткового зняття коштів протягом терміну його дії.
  • Вклад не передбачає можливості дострокового розірвання.
  • Сплата нарахованих банком процентів здійснюється щомісячно шляхом приєднання (капіталізації) нарахованих процентів до суми вкладу та в день повернення вкладу (або у перший робочий день, якщо день повернення вкладу є неробочим днем).
  • Прибуток, отриманий від вкладних (депозитних) операцій підлягає оподаткуванню доходів, згідно чинного законодавства України.

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • Вклад не передбачає можливість автоматичного продовження строку зберігання коштів.
  • Повернення вкладу здійснюється у день завершення строку дії вкладу (або у перший робочий день, якщо день завершення строку дії вкладу є неробочим днем) згідно з умовами договору.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
Клієнти Банку мають можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

Recall