Khmelnytskyi region
Serhii Voloshchuk
Petro Rudnytsky